AGRONIEUWSBRIEF OKTOBER 2016

Regels voor kortingen en sancties GLB vereenvoudigd

De regels voor kortingen en sancties op directe beta­lingen GLB worden vereenvoudigd. Het gaat hierbij om kortingen en sancties die worden opgelegd op het uit te betalen subsidiebedrag, als de landbouwer per­celen opgeeft die (deels) niet aangemerkt zijn als land­bouwgrond, die te groot zijn opgegeven of zijn gewij­zigd. De korting is afhankelijk van het afwijkingsper­centage tussen de eigenlijke en opgegeven grootte.

Wijzigingen
Het gaat om de volgende wijzigingen:

Ingangsdatum
De gele kaart treedt in werking voor het aanvraagjaar 2016. De vereenvoudiging van de kortingen geldt ook voor zaken uit 2015 waarin de Rijksdienst voor Onder­nemend Nederland nog een beslissing moet nemen.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2016
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
AEssenerweg 65a
  3774CB Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst
Wilhelm marketing